Preguntes més freqüents

Aquí trobareu les preguntes més freqüents sobre els nostres sistemes

En cas que l’APN no es configuri automàticament al teu dispositiu i necessitis fer-ho manualment per tal de disposar de connexió a la xarxa en països amb Roaming, descarrega’t la guia de configuració de l’APN i segueix els passos que s’hi indiquen: Guia en versió catalana // Guia en versió castellana 

Per configurar els serveis de xarxa del teu mòbil, com ara canviar el PIN, fer desviament de trucades o activar la trucada en espera, segueix aquest manual detallat: CodisActivacioServeisXarxa-CAT  o CodisActivacioServeisXarxa-ESP

Aquesta configuració permet a l’usuari buscar una xarxa mòbil de manera manual on connectar-se: Gua en versió catalana // Guia en versio castellana // Guia en versió anglesa

No és obligatòria, en un principi ningú té permanència excepte si s’escull expressament. Si no es té permanència, se segueix amb les condicions normals de la tarifa escollida. Si s’escull permanència d’un any, es podrà escollir entre, d’una banda, tenir la instal·lació gratuïta o, de l’altra, doblar la velocitat contractada pel mateix preu.

En cas de ser instal·lació gratuïta, la permanència finalitza. En cas de tenir velocitat doblada, se li enviarà un missatge informatiu de renovació automàtica de la permanència a través de la factura del mes on finalitza. Si s’escull no renovar la permanència, es disposa de dos mesos des del moment que s’informa al client per comunicar-ho via email a admin@indaleccius.com o via telefònica al 972 57 60 74. Durant aquest període de dos mesos no hi haurà penalització. En cas de no rebre comunicat, es dóna per entès que es vol mantenir la velocitat doblada gratuïtament i s’accepta renovar la permanència per 12 mesos més.

Sí. Hi ha penalització. • En el cas de permanència per instal·lació, es cobrarà l’import de la instal·lació realitzada (preu establert en el contracte inicial, extres posteriors no inclosos). • En cas de permanència per doble velocitat al mateix preu, es cobrarà l’import més baix d’un dels següents casos una vegada calculats: 1)Pagar l’import real de la connexió contractada pels mesos ja gastats, o bé 2)Pagar els mesos restants de la permanència al preu de la tarifa contractada + l’import del lloguer de l’antena.

Per tal de rescindir el contracte de serveis de telecomunicacions amb Indaleccius / Ecotel, el client sempre ha de comunicar la baixa a administració via correu electrònic a l’adreça admin@indaleccius.com o enviant un missatge a través del whatsapp 691 291 400. El client ha d’indicar el NOM, DNI, SERVEIS A DONAR DE BAIXA i MOTIU pel qual rescindeix el contracte. En cas de tenir FIX o MÒBIL i no fer portabilitat cap a un altre operador, el client ha de sol·licitar explícitament que vol BAIXA AMB PÈRDUA DE NÚMERO, indicant el número de telèfon al mateix e-mail. 

En cas de baixa del contracte, per tal que el client no hagi de pujar al teulat i exposar-se a cap risc, els tècnics vindran a buscar l’antena i a fer-ne la desinstal·lació el més aviat possible. El router i la resta d’aparells que el client tingui en lloguer han de ser retornats en un termini màxim de 30 dies naturals (a comptar des del dia de rebuda del comunicat de gestió feta per part d’administració d’Indaleccius/Ecotel) a les nostres oficines, sigui presencialment o per correu ordinari (sempre a càrrec del client) a l’adreça C/ Concòrdia Aigües de l’Estany, 30 – 17820 (Banyoles), indicant CODI i NOM DE CLIENT. Passat el termini de 30 dies, es cobrarà una penalització al client per l’import de l’equip que es tenia en lloguer (Router: 65€ + iva / SPA: 58€ + iva). 

Tens garantitzat el 95% de la velocitat contractada

La nostra connexió integral inclou wifi gratuït. La cobertura del wifi dependrà de les condicions de cada immoble.

Si. Indaleccius us tramita la portabilitat del vostre anterior número de telèfon tan FIX com MOBIL i així no el perdeu. Si ho preferiu us assignem un nou número de telèfon.

No! En ser una connexió inhalàmbrica (per radio) no cal disposar de línia telefònica (ni fixa ni de mòbil). Així aconseguim un estalvi important. Si vostè (client) ja en disposés, podria donar-la de baixa tranquil.lament i evitar quotes fixes innecessàries.

Tots els sistemes Wimax que munta Indaleccius Broadcasting estan protegits amb contrassenya tipus WPA2 que fa pràcticament impossible obtenir el codi d’accés en cap sistema. Per tant, és impossible que algú accedeixi a la vostra xarxa sense el vostre permís. tranquil.lament i evitar quotes fixes innecessàries.